Vitajte na webstránke spoločnosti Landy Elektronic

Spoločnosť Landy Elektronic ponúka v oblasti elektronickej požiarnej signalizácie (EPS) nasledovné služby:

Práce vykonávame na základe dohody, prehliadky priestorov, návrhov na modernizáciu, cenovej ponuky, informácií o nových výrobkoch, podľa pokynov výrobcov, noriem STN a požiarnych zákonov.